Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 2.4.2012 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie spoločného pracoviska Materiálovotechnologickej fakulty STU a Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV. Na otvorení pracoviska sa zúčastnil predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., prorektor STU prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc., dekan MTF STU prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, riaditeľ ÚMMS SAV Dr. Ing. František Simančík, ako aj ďalší pracovníci STU a SAV. Pracovisko je orientované najmä na prípravu špeciálnych druhov kovových a keramických materiálov. V laboratóriu, situovanom v priestoroch Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave na Račianskej ulici, sa nachádzajú špeciálne a na Slovensku unikátne technologické zariadenia ako je izostatický lis pre prácu za studena a za horúca, ako aj plazmové pece, určené pre prípravu kovov a zliatin s vysokými teplotami tavenia. Súčasťou laboratória je aj taviaca pec, umožňujúca tavenie a odlievanie kovov zliatin vo vákuu alebo v špeciálnych atmosférach.

Fotogaléria