Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Ani sme sa nenazdali a dnes sme prežili posledný deň tohtoročnej letnej Automobilovej JUNIOR Akadémie 2018. Všetko čo sa účastníci AJA počas tohto týždňa dozvedeli a zažili, využili na riešenie svojich kreatívnych projektov v rámci svojich tímov Peugeot, Opel, Citroën a DS, na ktorých dnes pracovali v laboratóriách MTF STU. Následne jednotlivé tímy prezentovali výsledky svojich projektov na akademickej pôde MTF STU pred publikom, ktoré tvorilo rodičia a priatelia. Posledný deň programu bol spestrený vzrušujúcimi Motor Racing pretekmi a letná akadémia bola už tradične ukončená slávnostnou promóciou. Konala sa so zastúpením vedenia MTF STU, Groupe PSA Trnava a ZAP SR. Účastníci letnej akadémie AJA 2018 si domov odniesli svoj prvý, a veríme že nie posledný, vysokoškolský index a diplom.

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.