Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 13.7.2010 sme privítali jeho Magnificenciu rektora STU Prof. Ing. Vladimíra Báleša, DrSc., ktorý slávnostne zahájil výstavbu haly Centra excelentnosti 5-osového obrábania. Centrum excelentnosti 5-osového obrábania - ITMS 26220120013 - ktorého hlavným riešiteľom je Prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, je realizované na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z EÚ. Hlavným zámerom je vybudovanie excelentného pracoviska podporujúceho rozhodujúce technológie 5-osového obrábania. Svojou vybavenosťou bude predstavovať najlepšie laboratóriá pre výrobu tvarových plôch 5-osovými technológiami. Koncentrácia najmodernejších HSC, multi-axis a multi-energetických technológií bude jedinečná na Slovensku.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.