Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 11. 10. 2019 navštívili MTF STU so sídlom v Trnave pani doc. Rhonda Binda,  spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka Smart Regions Initiative,  pán Mgr. Andrej Chovan, ekonomický radca amerického veľvyslanectva v Bratislave, pani Ing. Petronela Ďureková, vedúca Odboru medzinárodných vzťahov TTSK spolu s pani Mgr. Andreou Kolárikovou poverenou zástupkyňou oddelenia Stratégií a projektov TTSK na základe pozvania pani doc. Dagmar Cagáňovej, koordinátorky pre medzinárodné vzťahy na UPIM MTF STU so sídlom v Trnave v nadväznosti na jej spoluprácu s TTSK v oblasti prípravy stratégie Smart City, ako aj s americkým, holandským i taiwanským veľvyslanectvom v uvedenej oblasti.

Počas návštevy navštívili laboratóriá UVTE, ktoré im ukázali a priblížili ich fungovanie doc. Radovan Holubek a Dr. Erika Hrušková a následne mali možnosť dozvedieť sa viac o laboratóriách UIAM v podaní riaditeľa, prof. Pavla Važana, doc. Michala Kebíska, Dr. Martina Juhása a Dr. Igora Halenára. Taktiež navštívili UPIM, kde mali možnosť stretnúť sa a diskutovať s riaditeľkou UPIM doc. Andreou Chlpekovou a Dr. Natáliou Horňákovou.

Následne delegácia navštívila Centrum 5-osového obrábania v sprievode doktoranda Ing. Vozára i Dr. Jána Milde, kde mala možnosť zúčastniť sa priebehu cvičenia s dôrazom na 3D modelovanie.

Hostia na základe diskusií vyjadrili záujem o ďalšiu spoluprácu vo viacerých oblastiach pri hľadaní inovatívnych riešení v rámci témy Smart City prostredníctvom zdieľania príkladov dobrej praxe a sieťovaním za účelom aplikácie konkrétnych riešení.

Rhonda Binda – Co-Founder & COO for Venture Smarter and Executive Director of the Smart Regions Initiative

Rhonda Binda is Co-Founder & COO for Venture Smarter and Executive Director of the Smart Regions Initiative, bringing smart city solutions to communities in the U.S. and around the world. In 2018 Venture Smarter successfully ran the Smart Regions Infrastructure Challenge gathering interest from over 250 governments nationally and helped create the bi-partisan U.S. Congressional Smart Cities Caucus. She previously served as Deputy Director for the U.S. Department of State’s Global Intergovernmental Affairs Division in the Office of the Secretary and in the West Wing of the White House, under the Obama and Clinton administrations respectively. In between her government tours she practiced telecommunications and technology law at Alston & Bird LLP.

Ms. Binda most recently returned to her hometown and served as the Executive Director of the Jamaica, Queens, NY Business Improvement District (BID). Under her tenure, Governor Cuomo awarded Jamaica the #1 award for downtown revitalization, Jamaica was named the #1 hottest neighborhood in NYC by the Wall Street Journal and Streeteasy, and won NYC’s Small Business Services Neighborhood Challenge Grant, among many other awards for the BID.

She was named Business Leader of the Year and is recognized internationally as a people’s choice leader in developing smart cities. Ms. Binda graduated from Duke University and Georgetown Law and is an Oxford University Lord Rothermere Scholar. She serves on the boards of the New York Hall of Science, Boys & Girls Club of Metro Queens, Guyanese Girls Rock Foundation, and is on the National Council for AIPAC. Ms. Binda currently teaches as an Adjunct Professor in the School of Business at The City University of New York – Medgar Evers College.

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

 

Autorka: Ing. Natália Horňáková, PhD.