Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Na Ústave materiálov MTF STU prebehli v dňoch 8. a 9. júna 2010 štátne skúšky na druhom stupni vysokoškolského štúdia pre študijný program „Materiálové inžinierstvo“. Mimoriadnu pozornosť si zaslúži fakt, že sa už tradične konali aj v anglickom jazyku.

V utorok 8.6.2010 zasadala medzinárodná štátnicová komisia, ktorej predsedal prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. z FEI STU. Členmi komisie boli Dr. Sabine Eglsäer z firmy Böhler-Edelstahl v Rakúsku, MSc. Peter Boesman z firmy Bekaert v Belgicku, doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc. zo SjF STU, prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. a doc. Ing. Martin Kusý, PhD. obaja z MTF STU.

Obhajoby pred „anglickou komisiou“ absolvovali šiesti diplomanti. Štyri témy diplomových prác boli orientované na riešenie problematiky z praxe a boli zadané práve zahraničnými firmami, ktorých zástupcovia sa zúčastnili štátnych skúšok ako členovia komisie. Úspešne sa tak zavŕšila jedna etapa úzkej spolupráce medzi Ústavom materiálov a firmami Böhler-Edelstahl a Bekaert.

Vyššie nároky kladené na študentov počas prípravy a vlastnej obhajoby diplomovej práce v cudzom jazyku sú jedným zo základných pilierov ich kariérneho a odborného rastu a robia z nich ľudí so silným potenciálom. Vedenie UMAT ďakuje zahraničným aj domácim členom komisie za spoluprácu a úspešným absolventom inžinierskeho štúdia želá veľa úspechov v odbornej kariére.

Mgr. Magda Péteryová