Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Štipendijný program Nádvorie Kampus otvoril svoj druhý ročník.  Ročný rezidenčný program ponúka šiestim aktívnym študentov z trnavských univerzít osobného mentora, priestor pre svoj projekt, večere s inšpiratívnymi hosťami či ubytovanie v cetre Trnavy na rok zadarmo.  

V štipendijnom programe Nádvorie Kampus chcú spájať výnimočných mladých ľudí študujúcich v Trnave, ktorí zdieľajú naše hodnoty. Cieľom programu je podporiť nadaných študentov v ich akademických snahách, poskytnúť im priestor na ďalší osobnostný a profesijný rozvoj a vytvoriť komunitu, ktorá bude v budúcnosti prínosom pre mesto či krajinu.

Čo musíš spĺňať? 

  • byť študentom denného štúdia na TRUNI, UCM alebo MTF STU 
  • mať menej ako 26 rokov 
  • hodnoty programu: altruizmus, líderstvo, energia

Prihlasovanie trvá do 1. mája 2020. Viac informácií nájdeš na webovej stránke programu www.kampus.nadvorie.com