Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Bavorsko ponúka ročný štipendijný program pre študentov strednej, východnej a juhovýchodnej Európy na akademický rok 2022/23.

Štipendiá sú určené na financovanie postgraduálneho štúdia inžinierskych programov a doktorandského štúdia na bavorských vysokých školách.

 

Ročné štipendiá je možné dvakrát predĺžiť až o 3 roky; výška štipendia je 861,-€ mesačne.

Uzávierka prihlášok: 1. december 2021 (dátum prijatia!).

 

 V prípade otázok je potrebné kontaktovať priamo pani Katrin Döppe (doeppe@bayhost.de).

Kontakt na web stránku https://www.uni-regensburg.de/bayhost/startseite/index.html

Letak