Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Nemecká nadácia pre životné prostredie - Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) poskytuje štipendium pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním. Jediným obmedzením je zameranie/špecializácia študenta, resp. jeho záujem o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....).

Štipendium umožní záujemcom zo SR 6-12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite podľa vlastného uváženia.

Toto štipendium predstavuje pre absolventov Vašej fakulty reálnu šancu získať jedinečné a neoceniteľné pracovné skúsenosti v zahraničí a tým zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce v SR.

Aktuálna výška štipendia je 1250 EUR/mesačne.

Viac informácií je možné nájsť na stránke http://dbu.de/2600.html

Online prihlášky je možné podávať od 1.5.2018 ​do 31.7.201​8​. Nástup na stáž je od 1.2.201​9​.