Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Výzva Medzinárodného  vyšehradského  fondu - Strategické granty- Projekt podpory strategických grantov zameraný na ročné strategické priority Vyšehradskej skupiny.

Strategické priority každoročne oznamuje krajina V4, ktorá rotuje predsedníctvo nad skupinou, ktorá je od júla 2018 do júna 2019 Slovensko.

  • Projekty musia rozvíjať zmysluplnú spoluprácu a zabezpečiť aktívnu účasť organizácií zo všetkých krajín V4
  • Maximálna doba trvania projektov je 36 mesiacov, minimálne 12 mesiacov
  • Granty pokrývajú až 100 % rozpočtu projektu s 15 % na režijné náklady
  • Projekty musia jasne riešiť jednu z ročných strategických priorít vyšehradskej skupiny

Všetky informácie o podmienkach a kritériách nájdete v usmerneniach pre granty.