Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V piatok 31.5.2019 sa v priestoroch fakulty uskutočnilo stretnutie vedúcich zamestnancov MTF STU  s bývalými zamestnancami MTF STU, ktorí v rokoch 1986 - 2018 skončili pracovný pomer odchodom do dôchodku. Po krátkom kultúrnom programe, v ktorom vystúpili žiačky ZUŠ M. Schneidera-Trnavského pod vedením pani učiteľky Balgavej, sa prítomným prihovoril dekan fakulty profesor Miloš Čambál  a s aktivitami fakulty oboznámila hostí prodekanka docentka Kristína Gerulová. Vďaku za organizovanie tohoto podujatia vyjadrila za všetkých zúčastnených docentka Eva Doubková. Stretnutie pokračovalo spoločným obedom a diskusiou.

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.