Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 09.04.2014 dekan fakulty prijal prorektora Univerzity Tomáša Báťu v Zlíne, honorabilitu Davida Tučeka. Na stretnutí sa zúčastnili riaditelia ústavov MTF STU páni Velíšek, Balog a Čambal. Na úvod stretnutia boli predstavené obe univerzity a následne si hosť prezrel laboratóriá na ústavoch MTF STU s cieľom nadviazania budúcej spolupráce.

obr1

Poznámka:
Na podujatí bude vyhotovená foto/video dokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom c. 122/2013 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

Zverejnené: 14.04.2014