Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vážení členovia akademickej obce a zamestnanci MTF STU,

Akademický senát MTF STU Vás pozýva na stretnutie s kandidátmi na dekana MTF STU v Trnave na funkčné obdobie 2018-2022.

Stretnutie sa uskutoční 14.mája 2018 o 13:00 v Aule prof. Adamku.

doc. Ing. Milan Naď, CSc.

predseda AS MTF