Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vedecko-výskumný a inovačný potenciál špičkových moderných výskumných pracovísk Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave predstavilo vedenie univerzity a fakulty veľvyslancom akreditovaným na Slovensku. Stalo sa tak v rámci "Inovačného dňa v regióne Trnava", ktorý usporiadalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) spolu s Trnavským samosprávnym krajom.

Delegácia vedúcich pracovníkov vyše dvoch desiatok zastupiteľských úradov pôsobiacich na území SR, pracovníkov MZVaEZ SR a TTSK navštívila  Vedeckovýskumné centrum excelentnosti Slovakion pre materiálový a interdisciplinárny výskum a Centrum excelentnosti 5-osového obrábania. Pre tieto špičkové pracoviská v oblasti materiálového výskumu, progresívnych výrobných technológií a priemyselnej automatizácie to bola príležitosť širšej propagácie v zahraničí.

„Verím, že toto podujatie výrazne pomôže sprostredkovať novú spoluprácu pre inovatívne slovenské spoločnosti a vedeckovýskumné inštitúcie vrátane STU,“ povedal prorektor Štefan Stanko.

Význam podujatia pre MTF STU potvrdil aj dekan Miloš Čambál. Za ocenenie pre fakultu považuje už fakt, že ak MZVaEZ chcelo ambasádorom ukázať v kraji jednu výnimočnú firmu a jednu výnimočnú vzdelávaciu inštitúciu, nasmerovalo ich priamo na MTF STU do Trnavy. Vníma to ako potvrdenie kvality fakulty, ktorá má čo ponúknuť v oblasti vzdelávania, spolupráce s praxou v oblasti vedy a výskumu, ale aj pri riešení konkrétnych problémov firiem. „Na jednej strane je to dobrá spätná väzba, ktorá potvrdzuje, že o MTF aj v zahraničí vedia, na druhej strane budú veľvyslanci z viac ako dvadsiatich štátov referovať firmám vo svojich krajinách, že sme fakulta, s ktorou by mohli spolupracovať,“ zhodnotil dekan MTF STU Miloš Čambál.  

Štátna tajomníčka MZVEZ Ingrid Brocková, ktorá viedla delegáciu, ocenila kvalitu a atraktívnosť prezentácie fakulty pred ambasádormi.

zdroj: stuba.sk

FOTOGALERIA