Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského, Rada vysokých škôl a Študentská rada vysokých škôl s podporou Klubu dekanov spustili petíciu za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách. Petícia podporuje zmysluplné reformy, zásadne však odmieta predložený návrh novely vysokoškolského zákona, pretože obmedzuje akademické slobody a dáva nebezpečné právomoci politickým nominantom. Na 16. novembra organizuje UK s podporou STU, EU a hlavných vysokoškolských reprezentácií SRK, RVŠ a ŠRVŠ „Zodpovedný protest za slobodné univerzity“.

Celé znenie petície:

"My, učitelia, výskumníci, študenti, zamestnanci a zástupcovia slovenských vysokých škôl, máme záujem neustále sa zlepšovať, usilovať sa o kvalitné vzdelávanie a podporovať zmysluplné reformy.

Zásadne však odmietame predložený návrh novely vysokoškolského zákona, pretože obmedzuje akademické slobody a dáva nebezpečné právomoci politickým nominantom, ktorí by tak mohli úplne ovládnuť vysoké školy, ich majetok a blokovať im všetky dôležité rozhodovacie procesy. Nechceme návrat do obdobia spred roku 1989.

Žiadame preto predkladateľa, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, stiahnuť aktuálny návrh novely, vrátiť sa k vecnej diskusii a nastaviť vysokoškolský zákon tak, aby pripravil prostredie pre skutočné zvyšovanie kvality univerzít a zredukovanie odlivu študentov a výskumníkov do zahraničia v záujme budúcnosti a konkurencieschopnosti Slovenska."

Predseda petičného výboru:

Dr. h. c. prof. Dr. Ing.  Oliver Moravčík,  rektor STU 

Petičný výbor: 

Dr. h. c. prof. Dr. Ing.  Oliver Moravčík,  rektor STU 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda RVŠ

Bc. Filip Šuran, predseda ŠRVŠ

 

Petíciu je možné podporiť na: 
https://www.peticie.com/peticia_za_zachovanie_akademickej_samospravy_na_vysokych_kolach

Informácie o proteste sú na: 
https://www.facebook.com/events/429818758766199/

zdroj: stuba.sk