Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa rektor STU rozhodol udeliť ocenenie ŠTUDENT ROKA štyridsiatim piatim najlepším študentom STU.

Medzi ocenenými boli navrhnutí a sú rektorom schválení aj študenti našej fakulty v kategórii:

  • najlepší študent prvého stupňa štúdia: Veronika Domčeková
  • najlepší študent druhého stupňa štúdia: Bc. Denisa Velšicová
  • najlepší študent tretieho stupňa štúdia: Ing. Eva Michalcová
  • mimoriadny výsledok v oblasti výskumu: Bc. Veronika Malovcová.

 

Ocenenie rektor osobne odovzdá dňa 22. 11. 2017 na stretnutí zástupcov vedenia STU s najlepšími študentmi na Rektoráte STU.

 

Vedenie fakulty blahoželá oceneným študentom a praje veľa úspechov.

Fotogaléria z odovzdávania ocenení

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená foto/video dokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o chrane osobných údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte prosím garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.