Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva (17. november) budú rektorom STU ocenení najlepší študenti univerzity udelením ocenenia "Študent roka 2020".

Ocenenie je udeľované v rôznych kategóriách: za mimoriadne študijné výsledky, za športové úspechy na prestížnych podujatiach, za výskum a mimoriadnu publikačnú činnosť, ako aj za humánne aktivity.

Ocenenie Študent roka 2020 si prevezmú aj traja študenti MTF za mimoriadne výsledky v štúdiu dosiahnuté v predchádzajúcom období:


RAFAJDUS Jakub

  1. ročník bakalárskeho štúdia, študijný program materiálové inžinierstvo

Ing. ŠČASNÁ Margita

  1. ročník inžinierskeho štúdia, študijný program integrovaná bezpečnosť

Ing. LUDROVCOVÁ Barbora

  1. ročník doktorandského štúdia, študijný program strojárske technológie a materiály.

 

Z dôvodu pretrvávajúcej epidemiologickej situácie sa odovzdávanie ocenení neuskutoční pri osobnom stretnutí študentov s vedením STU. Bude sa konať formou videokonferencie v piatok dňa 20. novembra 2020 o 13:00 hod.

Online stretnutie so študentami bude zároveň vysielané ako live stream prostredníctvom nasledujúcej webovej stránky STU: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/ocenenie-najlepsim-studentom-stu.html?page_id=13839 .

Vedenie fakulty oceneným študentom srdečné blahoželá. Študentom bude priznané motivačné štipendium za mimoriadne výsledky.