Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 18.–20.05.2022 sa na Univerzite Politechnika Śląska v Gliwiciach konala pod záštitou projektu „Development of a Skill Ecosystem in the Visegrád Four countries” s akronymom ProSkill medzinárodná súťaž V4-SX v obchodovaní s nerastnými surovinami na svetovom trhu.

Študenti doktorandského stupňa štúdia spolu so študentmi z Poľka, Maďarska a Česka od 03.05.2020 investovali na burze do rôznych komodít s cieľom zhodnotiť vklad, zarobiť čo najviac peňazí a naučiť sa nové stratégie obchodovania. V rámci trojdňovej medzinárodnej súťaže mali študenti možnosť prehliadnuť si priestory Univerzity Politechnika Śląska, jej okolie a všetky súčasti. Partnerská univerzita pripravila pre študentov a pedagógov MTF STU bohatý program, počas ktorého mali možnosť prehliadnuť si historické centrum mesta Gliwice.

Záverečná časť súťaže patrila prezentáciám všetkých tímov, kde zhrnuli všetky svoje získané skúsenosti počas obdobia obchodovania a predstavili stratégie, ktoré zvolili pri nákupe a predaji komodít na platforme SaxoTrader – Demo version.

Študentom MTF STU Ing. Mariánovi Pavlíkovi (UVTE) a Ing. Lászlovi Kosárovi (UIBE) sa podarilo obsadiť krásne 2. miesto v tejto medzinárodnej súťaži. Ďakujeme Oddeleniu zahraničných vzťahov a zahraničných projektov, pod záštitou ktorého sa súťaž konala. A poďakovanie patrí takisto partnerom z Politechnika Śląska v Gliwiciach za perfektnú organizáciu, podporu počas celej súťaže, a takisto za príjemnú atmosféru, v ktorej sa súťaž niesla.