Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Do každoročnej súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV sa možno ešte stále prihlásiť. Svoje práce môžu mladí vedci posielať do 28. februára 2021.

Tento rok má súťaž po prvý raz dve kategórie – mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov a doktorandi.

Súťaž pre vedcov do 35 rokov má formu prezentácie publikovanej vedeckej práce alebo monotematického súboru prác na konferencii otvorenej všetkým vedeckým odborom.

Do súťaže môže prihlásiť svoje práce každý mladý vedecký pracovník SAV, ktorý v danom roku dosiahol najviac 35 rokov, a každý študent doktorandského štúdia, školený v niektorej organizácii SAV ako externej vzdelávacej inštitúcii.

Ceny pre najlepších udeľuje Predsedníctvo SAV. Vyvrcholením súťaže je verejná prezentácia prác víťazov.

Viac informácií (vrátane štatútu súťaže):  https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9361