Prejsť na obsah
Dianie na MTF

MTF STU Bratislava so sídlom v Trnave vyhlasuje súťaž o najlepší návrh CAD modelu futbalovej trofeje. Víťazná trofej bude vyrobená aditívnou technológiou (3D tlač). Táto trofej bude použitá ako putovný pohár pre turnaj s názvom Študentská internátna futbalová liga, známa ako ŠIFL. Výherca bude vybraný na základe podmienok súťaže a kvality návrhu.

Tri najlepšie návrhy budú odmenené mimoriadnym štipendiom!!!

Pravidlá súťaže:

  • súťaž sa uskutoční v termíne od 05.03.2020 do 25.05.2020
  • môžu sa zapojiť len študenti MTF STU v Trnave
  • trofej musí spĺňať parametre: maximálna výška do 40 cm
  • každý súťažiaci môže poslať iba jeden návrh trofeje
  • svoje návrhy zasielajte na: roman.cicka@stuba.sk

 

Návrh musí obsahovať postup modelovania futbalovej trofeje vo formáte .pdf  parametre trofeje (výška a objem) a súbor navrhnutej trofeje v neutrálnom CAD formáte (.iges, .step, .stp alebo .stl)