Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave vyhlasuje netradičnú súťaž s názvom PangraMaT.

Súťaž sa začína 1. 6. 2021 a potrvá do 31. 10. 2021. Súťaže sa môže zúčastniť ktokoľvek.
Úlohou
je vytvoriť originálny pangram v slovenskej alebo anglickej jazykovej mutácii, ktorý by obsahovo súvisel so zameraním našej fakulty – t. j. s materiálmi a technológiami.

Podrobnosti súťaže

Slovenská abeceda

Anglická abeceda