Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Naša fakulta 4. 12. 2019 po štvrtýkrát organizovala v spolupráci s Národným kariérnym centrom akciu s názvom Table Talk.

Diskusie medzi zástupcami firiem a študentmi prebiehali pri okrúhlych stoloch. Niektorí študenti, ktorým sa veľmi na túto akciu nechcelo prísť, v konečnom dôsledku zistili, že získali cenné informácie užitočné pre ich budúcnosť a zaradenie sa do odbornej praxe po skončení štúdia.

Dôkaz toho, že akcie podobného charakteru majú význam svedčí skutočnosť, že pôvodne plánovaný dvojhodinový termín sa predĺžil a posledné diskusie sa skončili na pravé poludnie.

Ďakujeme aj pedagógom, ktorí umožnili študentom účasť na tomto poduají a sprevádzali ich priamo do foyer.

 

Ak máte záujem vidieť fotogalériu, kliknite TU.

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.