Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Prostredníctvom grantového programu Vzdelanie pre vysokoškolákov chce Tatrabanka podporiť vynikajúcich slovenských študentov študujúcich formou denného štúdia na niektorom stupni vysokej školy, aby rozšírili a obohatili svoje štúdium prostredníctvom doplnkového vzdelávacieho, vedeckého alebo praktického podujatia v niektorej renomovanej vzdelávacej inštitúcii v zahraničí.

Nadácia Tatra banky je tu pre všetkých, ktorí sa chcú stále zlepšovať, vzdelávať a v živote niečo dosiahnuť. Prostredníctvom programov a grantov Nadácie prináša nové inšpiratívne stretnutia s výnimočnými ľuďmi, podporuje najlepších študentov a vytvára atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality vzdelania.

Ak chcete na sebe pracovať a rozvíjať sa v tom, v čom ste naozaj dobrí, my vás veľmi radi podporíme.

 

Termín otvorenia: 10. mája (pondelok) 2021

Termín odovzdania projektov: 28. júna (pondelok) 2021

Celková suma grantu: 40 000 EUR

Maximálna výška podpory: 5 000 EUR

 

Viac informácii o programe, kritéria programu a odkaz na registráciu do programu nájdete na https://www.nadaciatatrabanky.sk/grant/vzdelanie-pre-vysokoskolakov/

 

Kontakt:

Centrum pre filantropiu, n.o.
Partner Nadácie Tatra banky
Baštová 5, 811 03 Bratislava

0918 669 214
suttner@cpf.sk

www.nadaciatatrabanky.sk
www.cpf.sk