Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 21.6.2019 v Trnave sa uskutočnil 18.ročník slovensko – českého tenisového turnaja učiteľov a zamestnancov vysokých škôl, memoriál zakladateľa turnaja prof. Ing. Milana Turňu, PhD. Zároveň sa uskutočnili aj Majstrovstvá STU v tenise zamestnancov.

Turnaj bol organizovaný Centrom jazykov, humanitných vied a akademického športu MTF STU  v spolupráci s Odborom poznatkového manažmentu a Oddelením hospodárskych a administratívnych činností MTF STU, Centra akademického športu STU, pod záštitou dekana MTF STU prof. Ing. Miloša Čambála,CSc.

K dobrej turnajovej nálade prispela aj skvelá organizácia  a  priaznivé počasie. Hralo sa na tenisových kurtoch Fortuna Trnava, kde uvoľnená a priateľská atmosféra vydržala až do konca. Nebolo treba riešiť žiadne spory ani neočakávané  situácie.

Teacher´ s cup sa zúčastnilo celkom 29 tenisových nadšencov, z toho 17 súťažiacich. Všetci  zúčastnení  prisľúbili účasť aj na budúcom 19. ročníku.

Blahoželáme víťazom a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí  prispeli k dobrej atmosfére.

 

VÝSLEDKY -  TEACHER´S CUP 2019

ŽENY – dvojhra A

 1. miesto: Bodoríková Silvia (Pri.f UK BA)
 2. miesto: Padúchová  Zuzana (LF UK BA)
 3. miesto: Juhásová Bohuslava (MTF STU)

 

ŽENY – dvojhra B

 1. miesto: Rejtová Dagmar (LF UK BA)
 2. miesto: Žitňanová Ingrid (LF UK BA)
 3. miesto: Gnipová Marta (FIIT STU)

            

MUŽI  - dvojhra  A

 1. miesto: Kelecsényi Pavol (CAŠ  STU)
 2. miesto: Juhás Martin (MTF STU)
 3. miesto: Ludvig Dalibor (FaF UK)

 

MUŽI – dvojhra B

 1. miesto: Hagara Miroslav  (FEI STU)
 2. miesto: Černý Peter (SvF STU)
 3. miesto: Frecer Vladimír (FaF UK)

 

MUŽI  - štvorhra

 1. miesto: Černý Peter(SvF STU) – Hagara Miroslav (FEI STU)
 2. miesto: Petráš Dušan (SvF STU) – Frecer Vladimír (FaF STU)
 3. miesto: Juhás Martin (MTF STU) – Horák Tomáš ( MTF STU ext. )

                        

MIX – štvorhra

 1. miesto: Rejtová Dagmar (LF UK) – Hagara Miroslav (FEI STU)
 2. miesto: Žitňanová Ingrid (LF UK BA) – Černý Peter (SvF STU)
 3. miesto: Juhásová Bohuslava(MTF STU) – Horák Tomáš (MTF STU ext.),Padúchová Zuzana (LF UK) – Ludvig Dalibor (FaF UK)

            

VÝSLEDKY  -  Majstrovstvá STU zamestnancov

ŽENY – dvojhra A

 1. miesto: Juhásová Bohuslava (MTF STU)
 2. miesto: Križanová Gabriela (MTF STU)

ŽENY – dvojhra B

miesto: Gnipová Marta (MTF STU)

MUŽI – dvojhra A

 1. miesto: Kelecsényi Pavol (CAŠ STU)
 2. miesto: Juhás Martin (MTF STU)
 3. miesto: Gejmovský Alexander (CAŠ STU)

MUŽI – dvojhra B

 1. miesto: Hagara Miroslav (FEI STU)
 2. miesto: Černý Peter (SvF STU)
 3. miesto: Bisták Pavol (FEI STU)

MUŽI – štvorhra

 1. miesto: Černý Peter (SvF STU) – Hagara Miroslav (FEI STU)
 2. miesto: Petráš Dušan (SvF STU) – Frecer Vladimír (FaF UK)
 3. miesto: Juhás Martin (MTF STU) – Horák Tomáš (MTF STU ext.)

MIX – štvorhra

 1. miesto: Rejtová Dagmar (LF UK) – Hagara Miroslav (FEI STU)
 2. miesto: Žitňanová Ingrid (LF UK) - Černý Peter (SvF STU)
 3. miesto: Juhásová Bohuslava (MTF STU) – Horák Tomáš (MTF STU ext.)

 

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

Vypracovala : PaedDr. Elena Lukačovičová, PhD.
(Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu MTF STU)