Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre (22.-25.5.2018) je najvýznamnejším priemyselným veľtrhom na Slovensku. Usiluje sa vytvoriť stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov, stretávanie medzi dodávateľmi a odberateľmi, byť účinnou platformou na porovnávanie sa s konkurenciou, získavanie nových kontaktov a upevňovanie existujúcich vzťahov. Podpora účasti univerzít a vysokých škôl je deklarovaná v podnázve veľtrhu ako 6. ročník prezentácie inovácií výstupov vysokých škôl a univerzít technického zamerania. Sprievodnou akciou veľtrhu je výstava TECHFÓRUM 2018.

MTF STU prezentuje výskumnú charakteristiku svojich ústavov, ponuky na spoluprácu s praxou, ale i vzdelávacie aktivity, jedinečné študijné programy a úspešnosť absolventa fakulty na trhu práce. Otázka prezentácie výsledkov vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti, výskumných úspechov a vedeckého potenciálu fakulty je jednou z dôležitých oblastí pre dosahovanie kreditibility a uznania vo vonkajšom prostredí.

 

Bližšie informácie: http://www.agrokomplex.sk/vystavy/techforum-2018/

Zabezpečenie prezentácie – ústavy a OPOM MTF STU

 

Srdečne vás pozývame!