Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Termín podávania prihlášok na Erasmus+ mobility pre akademický rok 2019/2020 bude od 01.12.2018 do 31.1.2019 (v systéme AIS STU: „Portál študenta“ v aplikácii „Podanie prihlášky na výmenný pobyt“)