Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 4.4.2018 sa uskutočnila tlačová konferencia pri príležitosti prípravy ďalšieho ročníka Automobilovej JUNIOR Akadémie. Letná akadémia bola predstavená zástupcom Zväzu automobilového priemyslu SR, generálnym sekretárom Ing. Jánom Pribulom, riaditeľom komunikácie Groupe PSA Slovakia Ing. Petrom Švecom a zástupkyňou Materiálovotechnologickej fakulty STU, prodekankou pre zahraničné projekty doc. Mgr. Dagmar Cagáňovou, PhD. Projekt pred tromi rokmi odštartoval ZAP SR a v Trnave dostal konkrétnu podobu vďaka partnerstvu MTF so sídlom v Trnave s trnavskou automobilkou Groupe PSA Slovakia. Projekt podporilo aj mesto Trnava, ktoré je zriaďovateľom základných škôl.

“Hrou a odbornými cvičeniami chceme u študentov vyvolať zvedavosť a tvorivosť. Svet techniky je veľmi dynamický a ponúka široké uplatnenie fantázie a talentov detí,“ povedala na TK prodekanka MTF v Trnave Dagmar Cagáňová. Projektom chce jej Alma mater predstaviť atraktivitu štúdia na MTF v Trnave pre prax.

Týždenný vzdelávací a zážitkový program AJA je určený žiakom základných škôl od dovŕšeného veku 12 do 14 rokov. Väčšia časť náučno-zábavného programu bude prebiehať na akademickej pôde. Jeden a pol dňa strávia deti vo výrobnom centre automobilky, kde navštívia každú výrobnú prevádzku v čase plnej produkcie. Na záver pripravuje MTF aj slávnostnú promóciu a odovzdávanie diplomov pre jej účastníkov.

Automobilová JUNIOR akadémia sa bude konať v dňoch od 16.7. do 20.7.2018. Prihlasovanie sa začne od 16.4.2018 na web stránke ajakademia.sk, kde nájdete ďalšie podrobné a užitočné informácie. Rovnako Vám môžu byť poskytnuté informácie aj na Oddelení zahraničných projektov (ZAP).

 

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.