Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 3.-4.4.2019 sa konala medzinárodná súťažná prehliadka autonómnych robotov - Trenčiansky robotický deň 2019 v Trenčíne na výstavisku Expo Center, a.s., ktorý organizovali SOŠ, Trenčín a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zamestnanci Ústavu výrobných technológií sa významnou mierou podieľali na spolupráci, kde prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc., Ing. Radovan Holubek, PhD., Ing. Andrea Mudriková, PhD. a Ing. Roman Ružarovský, PhD. ako členovia súťažných porôt aktívne hodnotili a oceňovali jednotlivé súťažné tímy. Zároveň sa počas oboch dní prezentovala fakulta a študijné programy v spolupráci s Výučbovým strediskom v Dubnici nad Váhom, ktoré bolo zastupované Ing. Petrom Kleinedlerom PhD. a Ing. Ivanou Kleinedlerovou, PhD.

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.