Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Tohtoročný TVT 2020 je výnimočný, pretože ako viacero podujatí, prebieha takmer výhradne v online priestore. MTF STU pridala k sprievodným popdujatiam online výstavu Zaujímavosti vo vede, ktorá je inštalovaná v priestoroch Technologického múzea MTF STU. Tí, ktorí môžu- tak ju môžu navštíviť kedykoľvek v termíne od 9.- 15.11.2020.

Tí, ktorí nemôžu prísť, tak aby o nič neprišli- pripravili sme pre vás krátku prehliadku výstavy. Ostaňte v bezpečí, prichádzame my za vami.

Podujatie je zverejnené aj na hlavnej stránke Týždňa vedy a techniky: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=14646&preview_type=from_menu

Poster

Fotogaléria