Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Študenti, ktorí si podali žiadosť o ubytovanie na ak. rok 2019/2020, si môžu výsledky komisie pre sociálne veci študentov o pridelení resp. nepridelení ubytovania pozrieť v AIS (Akademický informačný systém). 

Študenti, ktorí majú záujem o ubytovanie a doteraz si nepodali žiadosť, môžu  tak  urobiť  prostredníctvom  podateľne  (v papierovej forme)  do 31. 07. 2019.

 

Všetky žiadosti doručené do termínu 31. 7. 2019

(nové žiadosti, žiadosti študentov zotrvávajúcich v 3. roku bakalárskeho štúdia)

budú riešené na zasadnutí komisie pre sociálne veci študentov v mesiaci september 2019. Výsledky budú opäť zverejnené v AIS.

 

Žiadosť na stiahnutie