Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch  26. 4. 2016 – 30. 4. 2016 sa zástupkyne Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. a Ing. Natália Horňáková, PhD. zúčastnili úvodného stretnutia k zahraničnému projektu Erasmus+ Encouraging Social Entrepreneurship among European Youth (akronym YounGo, doba riešenia projektu: od 01/02/2016 do 30/06/2017, hlavná riešiteľka projektu: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.) v španielskej Valencii. Garantom projektu je organizácia JOVENES HACIA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO (Jovesolides España - http://www.redjovesolides.org).

Hlavným cieľom úvodného stretnutia k projektu YounGo bolo vypracovanie akčného plánu projektu, aktívne zapojenie participantov partnerských organizácií do workshopov, prednášok, praktických cvičení, školení a tréningov k novým metodikám sociálneho podnikania mladých.

Stretnutia sa zúčastnilo celkovo štrnásť participantov (2 účastníci za každú partnerskú organizáciu) zo siedmych európskych krajín. Partnermi projektu sú:

  • Eurocultura (Taliansko)
  • Slovak University of Technology in Bratislava (Slovensko)
  • INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT (Grécko)
  • SOCIAL INNOVATION FUND (Litva)
  • NATIONAL MANAGMENT SCHOOL (Bulharsko)
  • ACTA Center (Rumunsko)
  • JOVESOLIDES (Španielsko)

Počas úvodného stretnutia bolo tiež podpísané Memorandum o spolupráci medzi organizáciou Jovesolides España a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave (Memorandum of Agreement Between the association Jovesolides and The Slovak University of Technology in Bratislava).

Bližšie informácie o úvodnom stretnutí projektu YounGo môžete nájsť aj na: http://www.redjovesolides.org/en/noticias/jovesolides-launches-youngo-foster-social-entrepreneurship-among-european-youth

Fotogaléria

Autor textu: Natália Horňáková

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.