Prejsť na obsah
Dianie na MTF
1 2

V dňoch  3. 2. 2016 - 9. 2. 2016 sa zástupcovia Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu - Ing. Lukáš Jurík a Ing. Milan Bachár, zúčastnili zahraničnej pracovnej cesty v meste Managua - Nikaragua.

Hlavným cieľom pracovnej cesty bola účasť na úvodnom stretnutí k zahraničnému projektu „SOCIAL INNOVATION FOR YOUTH SOCIAL ENTREPRENEURSHIP“ (akronym INNOVAT, identifikátor: 565888-EPP-1-015-1-ES-EPPKA2-CBY-ACPALA, doba riešenia projektu: 01.12.2015 – 31.05.2017, hlavná riešiteľka projektu: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.), kde zástupcovia Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu úspešne reprezentovali Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave a zároveň Materiálovotechnologickú fakultu so sídlom v Trnave prostredníctvom aktívneho zapojenia sa do worshopov a prednášok. 

Počas úvodného stretnutia bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi organizáciou Jovesolides España a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave (Memorandum of Agreement Between the association Jovesolides and The Slovak University of Technology in Bratislava).

Stretnutia sa zúčastnilo sedemnásť participantov z ôsmych krajín sveta (päť krajín z Európy a tri krajiny z Latinskej Ameriky). Projektovým lídrom je organizácia JOVENES HACIA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO (Jovesolides España - http://www.redjovesolides.org)a jej partnermi v rámci projektu sú:

  1. Centrul European pentru Integrare Socioprofesională  (ACTA Center) – Rumunsko (http://www.actacenter.ro)
  2. Interactive Media Knowledge Transfer (InterMedi@KT) – Grécko (http://intermediakt.org/home)
  3. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IDS) – Portugalsko (http://www.ids.pt/)
  4. Slovenská technická univerzita v Bratislave – Slovensko (http://www.mtf.stuba.sk/)
  5. JOVESOLIDES Colombia – Kolumbia (http://www.redjovesolides.org/red/jovesolides-colombia-misi%C3%B3n-visi%C3%B3n-valores)
  6. JOVESOLIDES Nicaragua – Nikaragua (http://jovesolidesnicaragua.org)
  7. JOVESOLIDES El Salvador – Salvádor (http://www.jovesolideselsalvador.org.sv/)

Fotogaléria

Informácie o úvodnom stretnutí projektu INNOVAT nájdete aj na:
http://www.redjovesolides.org/en/noticias/organizations-europe-and-latin-america-meet-nicaragua-shape-common-strategy

Informácie o projekte nájdete tiež na:
http://www.redjovesolides.org/en/noticias/innovat-program-launched-encourage-social-entrepreneurship-and-social-innovation-europe-and 

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.