Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Európska komisia oznámila, že zriaďuje skupinu pre umelú inteligenciu (AI) a za pomoci expertov začína pracovať na návrhu usmernení o etike pri jej využívaní. Informovala o tom Európska skupina pre etiku vo vede a nových technológiách (EGE). EGE je nezávislý poradný orgán Európskej komisie.

Exekutíva Európskej únie upozornila, že umelá inteligencia môže priniesť veľké výhody našej spoločnosti a ekonomike – od lepšej zdravotnej starostlivosti po bezpečnejšiu dopravu a udržateľnejšie poľnohospodárstvo. Zároveň sa však treba venovať otázkam ako AI ovplyvní budúcnosť práce a právne predpisy.

To si podľa Komisie vyžaduje rozsiahlu a otvorenú diskusiu o tom, ako úspešne a eticky zvládnuť a rozvíjať umelú inteligenciu.

Podpredseda Európskej komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip v správe pre médiá uviedol, že Únia „krok za krokom“ vytvára vhodné prostredie na čo najlepšie využitie možností, ktoré umelá inteligencia môže ponúknuť.

Eurokomisár zodpovedný za výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas upozornil, že AI sa rýchlo rozvíja od digitálnej technológie pre zasvätencov až po dynamickú technológiu s potenciálom formovať a rozvíjať trh. Popri tom však musíme hľadať odpoveď na otázku či tieto technologické zmeny podporujeme s pevnou etickou pozíciou.

Komisia bude od 9. marca do 9. apríla prijímať žiadosti o členstvo v skupine pre umelú inteligenciu. Jej úlohou bude poradiť Komisii ako vybudovať širokú a rôznorodú komunitu expertov v takzvanej „európskej aliancii AI“.

Skupina pomôže pripraviť realizáciu európskej iniciatívy v oblasti umelej inteligencie, ktorá by mala byť zverejnená v apríli, a do konca tohto roka podporí vypracovanie smerníc pre etický rozvoj a využívanie umelej inteligencie založených na európskej legislatíve.

Exekutíva EÚ chce v tejto oblasti zohľadniť výzvy, týkajúce sa existujúceho rámca zodpovednosti a venovať sa otázkam ako spravodlivosť, bezpečnosť, transparentnosť, budúcnosť práce, demokracia a všeobecnejšie aj vplyv AI na uplatňovanie Charty základných práv EÚ.

Komisia upozornila, že v tejto oblasti bude úzko spolupracovať s členskými štátmi EÚ najmä prostredníctvom európskej platformy národných iniciatív na digitalizáciu priemyslu, ako aj s Európskym parlamentom, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, Výborom regiónov a s medzinárodnými organizáciami či skupinami ako je G7.

Zdroj: TASR

Viac informácií a možnosť prihlásiť sa do expertnej skupiny EK (do 9.4.) nájdete tu.