Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Oznamujeme všetkým študentom úpravu stránkových hodín na študijnom oddelení v období

 

od 24. 09.2020  do 16.10.2020.

 

Stránkové hodiny vo štvrtok v čase od 12.30 do 14.30 hod. budú ZRUŠENÉ. V piatok zostáva nestránkový deň. Ostatné dni zostávajú nezmenené.  

V uvedenom období sa budú spracovávať žiadosti o uznanie absolvovaných skúšok v predchádzajúcom období a zaraďovanie študentov do vyšších ročníkov.