Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 5.12.2019 sa uskutočnil odborný seminár na Ústave výskumu progresívnych technológií: ERA Chair projekt na UK - Laboratórium pre pokročilé materiály. Prednášajúcim bol RNDr. Milan Sýkora, MBA., PhD. - vedúci Laboratória pre pokročilé materiály. Následne si Dr. Sýkora s prodekanom  pre vedecko výskumnú a projektovú činnosť PriF UK v Bratislave prof. Jozefom Nogom prezreli výskumné laboratóriá UVPT. Oboch hosťov privítal za MTF STU prodekan pre zahraničné vzťahy a medzinárodné projekty doc. Maximilián Strémy. Prebehli aj rokovania so širším vedením ústavu o ďalšej spolupráci.

ERA Chairs je schéma H2020, ktorej zámerom je podporiť univerzity a výskumné inštitúcie pri získavaní a posilňovaní vysoko kvalifikovaných ľudských zdrojov a zároveň zvýšiť výskumnú excelentnosť. Cieľom je získať excelentného výskumníka v konkrétnej vedeckej oblasti, ktorý posunie výskum v inštitúcii na vyššiu úroveň. Táto vedecká oblasť by  mala byť v súlade s prioritami RIS3.

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.