Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V rámci projektov medzinárodnej spolupráce CEEPUS navštívil Materiálovotechnologickú fakultu so sídlom v Trnave  Associate  Professor  Gelu  Ovidiu  Tirian zo Strojníckej fakulty Polytechnickej univerzity Timisoara so sídlom v Hunedoare ( Rumunsko ).
Pri tejto príležitosti sa uskutočnil dňa 18.5.2016 na UVTE seminár na tému Mobile robots and robotic arms. Na seminári prezentoval pán docent pracovníkom a doktorandom fakulty výsledky práce svojho výskumného kolektívu vrátane študentov fakulty. Účastníkov seminára zaujali najmä demonštrácie funkcií jednotlivých zariadení navrhnutých a vyrobených na fakulte. Niektoré z nich boli ocenené v Rumunsku v  rámci študentských súťaží na národnej úrovni."

Fotogaléria

Poznámka: Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá je zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.