Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Po ôsmykrát  sme privítali v stredu 28. januára 2015 na Bottovej ul. č. 25 študentov stredných škôl, ktorí mali záujem nahliadnuť do priestoroch fakulty a vypočuť si informácie o ponuke  akreditovaných študijných programoch na akademický rok 2015/2016.

Program otvoril privítaním účastníkov prodekan pre vzdelávania doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. a v krátkosti oboznámil študentov so všeobecnými informáciami o fakulte, ako aj o postavení fakulty na trhu práce.

Nasledoval príhovor prodekana pre vnútorné a zahraničné vzťahy prof. Ing. Milana Marônka, PhD. Pripravenou prezentáciou predstavil fakultu zo širšieho hľadiska, oboznámil študentov ako sa realizuje štúdium na fakulte, čo fakulta študentovi ponúka počas štúdia, v akých sférach spoločenského života má absolvent predpoklady sa uplatniť.

Po oficiálnom programe sa stredoškoláci  rozdelili do skupín, poverení zástupcovia z jednotlivých ústavov ich odviedli do svojich laboratórií, kde im zaujímavými praktickými ukážkami prezentovali témy z oblasti vlastností materiálov, reverzného inžinierstva, umeleckého zlievarenstva, nebezpečných chemických reakcií, dôkazových reakcií v chémii ako aj robotiky a pneumatiky.

V priestoroch učební dostali odpovede na svoje otázky študenti, ktorí mali záujem o štúdium manažmentu a informatiky.

Akciu Deň otvorených dverí 2015 z hľadiska počtu návštevnosti cca 270 študentov stredných škôl zo Skalice, Senice, Myjavy, Malaciek, Bratislavy, Považskej Bystrice, Spišskej Novej Vsi, Dubnice nad Váhom, Levíc, Nových Zámkov, Nového Mesta nad Váhom, Galanty, Trenčína, Piešťan a Trnavy môžeme aj v tomto roku hodnotiť ako úspešnú.

Poďakovanie patrí všetkým pracovníkom fakulty, ktorí sa osobne stretli so stredoškolákmi a pracovníčkam študijného oddelenia za prípravu, organizáciu, ako aj za poskytnutie všeobecných informácií o priebehu prijímacieho konania a o štúdiu. Rovnako poďakovanie patrí aj kolegyniam a kolegom oddelenia prevádzky, odboru komunikačných a informačných systémov a odboru poznatkového manažmentu.

Fotogaléria

Autor textu: Renáta Ivančíková

Autor fotografií: Miroslava Daubnerová

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená foto/video dokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

Zverejnené: 30.01.2015