Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 8 ÷ 11. 9. 2010 sa uskutočnila v Piešťanoch 17. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2010, ktorú usporiadala Katedra tvárnenia, UVTE, MTF STU. Na konferencii sa zúčastnilo 60 účastníkov zo 4 krajín (Česká republika, Poľsko, Rusko a Slovensko). Z vysokých škôl to boli: VŠB TU Ostrava, Politechnika Śląska Katowice, Politechnika Śląska Gliwice, Politechnika Czestochovska, Silesian University of Technology Gliwice, Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie, Moscow State Institute of Electronics and Mathematics Technical University Russia, TU Košice a STU Bratislava. Okrem účastníkov z vysokých škôl sa konferencie zúčastnili významné spoločnosti: ArcelorMittal Ostrava, a.s., VUHŽ Dobrá, a.s., Třinecké železárny, a.s., Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o., Comtes FHT, a.s., Kovohutě Rokycany, a.s., ŽDB Group, a.s. Bohumín, Visteon-Autopal, Instytut Metali Nieželaznych Gliwice, Instytut Obróbki Plastycznej Poznaň a TRUMPF Slovakia, s.r.o. V rámci konferencie bolo prezentovaných 47 príspevkov z oblasti tvárnenia a tieto boli uverejnené v časopisoch Hutnicke listy alebo v časopise Hutnik. Účastníci konferencie sa zúčastnili exkurzie v Atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice. Na úspešnom priebehu konferencie sa podieľali sponzori: ArcelorMittal Ostrava, a.s., TRUMPF Slovakia s.r.o. a PCA Slovakia, s.r.o.