Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 11.11. a 18.11. 2019 sa v rámci predmetov Podniková logistika a Základy manažmentu výroby uskutočnila pod vedením doc. Ing. Heleny Makyšovej, PhD. exkurzia v podniku BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.  Študenti a vyučujúci sa počas prehliadky Haly 1 a 2 zoznámili  s predmetom činnosti podniku, s jeho pôsobnosťou ako aj výrobnými a logistickými aktivitami spoločnosti. V rámci  exkurzie boli zúčastnení sprevádzaní v zmysle materiálového toku podniku, počnúc príjmom materiálu cez vnútropodnikovú prepravu materiálu  na pracoviská (interný Milk Run), výrobný proces (Kanban systém), až vo výstup a distribúciu hotových výrobkov zákazníkom (balenie a kolobeh obalov, kontak so zákazníkom).

Organizátori podujatia si dovoľujú veľmi pekne poďakovať Ing. Mariánovi Sládkovi – Plant manager, Ing. Jánovi Krúpovi – Logistics manager, Ing. Lenke Bartošovej – vedúca logistiky Hala 2, za čas a ochotu venovanú príprave celej akcie.

 

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.