Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 18.11.2014 sa na pôde MTF STU  uskutočnila akcia pod záštitou Národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti"

„Prezentačné dni podnikov“

Zúčastnených privítal dekan fakulty Jozef Peterka, za STU prorektor František Horňák a odborný garant aktivity Národného projektu Štefan Chudoba. Nasledovali prednášky a prezentácie úspešných absolventov našej fakulty i zástupcov pozvaných firiem. Cieľom akcie bolo sprostredkovanie stretnutí vysokoškolákov s ich potenciálnymi zamestnávateľmi a zároveň priblížiť úspešných absolventov našej fakulty a ich cestu k úspechu vo svojej profesii.

Viac informácií o programe podujatia tu.
Počas celého konania akcie sa zúčastnená podniky/firmy prezentovali v stánkoch vo foyer fakulty.

http://www.vysokoskolacidopraxe.sk/prezentacne-dni-podnikov-aj-na-materialovotechnologickej-fakulte-stu-v-trnave/

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená foto dokumentácia, ktorá je zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom c. 122/2013 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

Zverejnené: 18.11.2014