Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 19. januára 2012 sa uskutočnilo Novoročné stretnutie zamestnancov a priateľov MTF STU. Stretnutie sa začalo príhovorom dekana fakulty prof. Dr. Olivera Moravčíka a predsedu AS MTF STU doc. Ing. Miloša Čambála, CSc. Po odbornej prednáške prof. Dr. prof. emeritus Güntera Dörfela (Nemecko) a Ing. Milana Petráša, PhD. sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie ocenení za rok 2011. Záver oficiálneho programu patril vystúpeniu hudobnej formácie Sweet Little Chicks. Spoločenské stretnutie oživila časť folklórneho súboru Trnafčan. Novoročného stretnutia sa okrem zamestnancov MTF zúčastnilo viac ako 40 hostí a priateľov fakulty. Prinášame vám fotodokumentáciu z podujatia:

Príhovor dekana MTF STU /SJ verzia/

Príhovor dekana MTF STU /AJ verzia/

Príhovor predsedu AS MTF STU /SJ verzia/

Príhovor predsedu AS MTF STU /AJ verzia/

Fotogaléria

Video