Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 16. a 17. apríla 2019  prezentovali úspešne svoje znalosti študenti Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu MTF STU v Trnave na   medzinárodnej Študentskej vedeckej konferencii mŠVOK, organizovanej Ústavom logistiky v Přerove, za účasti štyroch univerzít.

Druhé miesto v medzinárodnej konkurencii získala Bc. Bibiana Burdejová s témou „Návrh na zdokonalenie procesov merania kvality a produktivity práce zamestnancov prostredníctvom systému CIM v priemyselnom podniku.“ (Školiteľka Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.)

Ďakujeme za podporu vedeniu Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave, študentom Bibiane Burdejovej, Eliške Kubišovej, Veronike Sabolovej, Mariánovi Pavlíkovi  za skvelú reprezentáciu Materiálovotechnologickej fakulty a zároveň  srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

Autor textu a fotografií: Helena Fidlerová

Poznámka:

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk) a môže byť použitá na propagačné účely fakulty -v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.