Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 20. až 22. apríla 2022  prezentovali úspešne svoje znalosti študenti Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu MTF STU v Trnave na   5. ročníku medzinárodnej Študentskej vedeckej konferencii mŠVOK, organizovanou na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE). V rámci mŠVOK 2022 boli vyhodnotené najlepšie práce študentskej vedeckej konferencie z piatich univerzít (MTF STU, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, Vysoká škola logistiky v Přerove, Česká republika, ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s., Česká republika, Universita of Zielona Góra, Poľsko).

Prvé miesto v medzinárodnej konkurencii získala naša študentka Bc. Nikoleta Jarásová s témou Návrh nového layoutu a racionalizácie výrobného procesu vo vybranom podniku(školiteľ Ing. Lukáš Jurík, PhD.). Cena dekana FBERG TUKE bola udelená študentke Bc. Gabriele Bielikovej s témou „Návrh komplexného informačného systému pre riadenie systému manažérstva kvality v podniku“ (školiteľka doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.).

Ďakujeme za podporu vedeniu Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave, študentom Gabriele Bielikovej, Nikolete Jarásovej, Jánovi Filipovi Hargašovi a Samuelovi Debnárovi za skvelú reprezentáciu Materiálovotechnologickej fakulty a zároveň k dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

Autorky textu a fotografií: Helena Makyšová, Helena Fidlerová

Poznámka:

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk) a môže byť použitá na propagačné účely fakulty -v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.