Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 9 a 10. mája 2018  prezentovali svoje znalosti študentky Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu MTF STU v Trnave na medzinárodnej Študentskej vedeckej konferencii mŠVOK Zielogórske Dni Logistiki „Nowe trendy i rozwiazania w logistice“  organizovanou  Univerzitou v Zielonej Gore , Poľsko, za účasti 4 univerzít.

Cenu dekana  Fakulty ekonómie a manažmentu, Zielonogorskej univerzity,  získala  študentka Bc. Eliška  Deckárová  s témou ŠVOČ „THE PROPOSAL FOR IMPROVEMENT THE SUPPLY OF PRODUCTION WORKPLACES IN INDUSTRIAL COMPANY”  (školiteľka Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.).

Tretie miesto v medzinárodnej konkurencii získala Karolína Froncová  s témou ŠVOČ „PROPOSAL OF SYSTEM MEASURES FOR IMPROVEMENT OF REVERSE LOGISTICS“ (školiteľka Ing. Helena Fidlerová, PhD. ).

Ďakujeme za podporu vedeniu Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave, študentkám za vynikajúcu reprezentáciu a zároveň  srdečne blahoželáme!

Autor textu a fotografií: Helena Fidlerová

Odkaz na fotogalériu

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená foto/video dokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o chrane osobných údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte prosím garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.