Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Bc. Fabušová DianaBc. Matej Uhliar, študenti inžinierskeho štúdia v študijnom programe materiálové inžinierstvo sa zaradili medzi najmladších študentov, ktorí reprezentovali fakultu publikačne ako aj medzinárodnými konferenčnými prednáškami v anglickom jazyku na medzinárodnej konferencii The 2nd International Online Conference on Crystals venovanej kryštalickým materiálom.

Časopis Crystals (Impact Factor: 2.40), ktorý konferenciu organizuje, sprístupnil prednášky na portáli Sciforum, kde je možné ich stiahnuť, sharovať, citovať a komentovať.

Prednáška Bc. Diana Fabušová

https://sciforum.net/paper/view/conference/7330
(doi:10.3390/IOCC_2020-07330)

Prednáška Bc. Matej Uhliar

https://sciforum.net/paper/view/conference/7332
(doi:10.3390/IOCC_2020-07332)
 

Vedenie fakulty ďakuje za prezentáciu fakulty na medzinárodnej úrovni a úspech oboch študentov ocení udelením mimoriadneho štipendia.