Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 11. apríla sa na pôde MTS STU  uskutočnil už 23. ročník Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK). Celkovo súťažilo 104 študentov v jedenástich sekciách, pričom UVTE patrili dve sekcie: Výrobné technológie 1 a Výrobné technológie 2. V týchto sekciách súťažilo 11 študentov.

V popoludňajších hodinách sa v aule prof. Adamku konalo celkové vyhodnotenie ŠVK. Pri tejto príležitosti boli udelené okrem prvého, druhého a tretieho miesta v jednotlivých sekciách aj mimoriadne ocenenia.

Zo všetkých súťažných prác udelil svoju mimoriadnu cenu Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) za najlepšiu prácu ŠVK študentovi UVTE Petrovi Kukanovi za prácu s názvom Návrh a výroba prototypu pásového ťahača v spoločnosti Devonic, s.r.o. Vedúcou práce bola Ing. Ingrid Görögová, PhD. Okrem ocenenia získal študent aj post Ambasádora ZSVTS, ktorého úlohou bude sprostredkovávať informácie o svojich vedeckých aktivitách i o ZSVTS nielen na univerzite, na ktorej študuje, ale aj vo svojom okolí a to formou prednášky na univerzite, osobnej prezentácie, seminára ako aj osobnou účasťou na podujatiach organizovaných ZSVTS.

Ďalšie tri významné ocenenia udelila aj spoločnosť Slovenská zváračská spoločnosť (SZS) a dve z týchto ocenení získali opäť študenti UVTE: Bc. Richard Hudec s prácou Analýza vlastností zvarových spojov bezkyslíkatej medi vyhotovených elektrónovým lúčom, vedúcim práce bol Ing. Miroslav Sahul, PhD. a Bc. Jakub Kováč s prácou Vplyv tepelného spracovania na mechanické vlastnosti spojov Al-Li zliatiny AW 2099 vyhotovených laserovým zváraním, kde bol vedúcim práce prof. Ing. Milan Marônek, CSc.

Oceneným študentom srdečne gratulujeme a prajeme im mnoho ďalších úspechov v živote.

 

Fotogaléria 

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.