Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 14. 4. 2010 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce Ing. Petra Knoška, doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave výrobných technológií pred spoločnou odborovou komisiou vo vednom odbore 23-07-9 Strojárske technológie a materiály, vedenou jej podpredsedom prof. Ing. Milanom Turňom, PhD.

Názov práce: Modelovanie mechanizmov opotrebenia pri trení tuhých telies (Modifikácia Archardovej rovnice)
Školiteľ: prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.