Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Tohtoročné športové súťaže o „Pohár Rektora STU" sa uskutočnili v Bratislave na jednotlivých fakultách STU v dňoch 17. - 18. 4. 2012 v nasledovných športoch: futbal, florbal, volejbal, plávanie, stolný tenis a basketbal.  Otvorenie jednotlivých športov  a ukončenie s odovzdávaním diplomov a putovných pohárov „Rektora STU" vykonávali dekani jednotlivých fakúlt a ich zástupcovia. O organizáciu a športovo-technické zabezpečenie sa postarali učitelia z jednotlivých fakúlt STU. V konkurencii študentov všetkých fakúlt STU sa reprezentanti našej MTF pod vedením pedagógov z OTVŠ LEKA nestratili. Práve naopak patrili k tým najlepším!

Dovoľujeme si prezentovať dosiahnuté  výsledky študentov MTF STU:

Najúspešnejšie družstvá boli plavci a volejbalisti, ktorí získali dve 1. miesta a putovný „Pohár Rektora STU" na rok 2012, futbalisti sa umiestnili na 2. mieste a volejbalistky na 3. mieste.

PLÁVANIE

Korčeková Kamila: 1x 1.miesto, 2x 2.miesto, 1x 3.miesto

Janská Miroslava: 1x 1.miesto, 2x 2.miesto, 2x 3.miesto

Kořínková Miriama: 1x 3.miesto

Ulehla Filip: 1x 2.miesto, 1x 3.miesto

Kováč Michal: 1x 3.miesto

Lukačovič Andrej: 1x 3.miesto

Kákoš Juraj: 1x 3.miesto

STOLNÝ TENIS

študenti: štvrťfinále

študentky: štvrťfinále

FUTBAL

študenti: 2.miesto

VOLEJBAL

študenti: 1.miesto

študentky: 3.miesto

BASKETBAL

študenti: 5.miesto

FLORBAL

študenti: 4.miesto

Dňa 9.5. 2012 sa uskutoční ešte súťaž v tenise, kde nás takisto budú reprezentovať študenti MTF. Dúfame, že ich účinkovanie bude taktiež úspešné.

Záverom by sme sa chceli poďakovať všetkým zúčastneným študentom, ale aj učiteľom, ktorí pripravovali v predstihu jednotlivé športové družstvá na toto významné podujatie „Pohár Rektora STU", za ich snahu reprezentovať našu MTF a zablahoželať im k dosiahnutým športovým výsledkom. Tešíme sa na ďalší ročník v Bratislave a veríme, že športová výprava našej MTF sa bude naďalej zväčšovať o ďalších študentov a študentky, s ktorými budeme dosahovať stále dobré výsledky v silnej konkurencii bratislavských fakúlt STU.

Marián Merica

Fotogaléria:

BASKETBAL VOLEJBAL FUTBAL PLÁVANIE