Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 31. 3. 2010 sa na Ústave výrobných technológií uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných  prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave  pred spoločnou odborovou komisiou  vo  vednom  odbore  23-07-9 Strojárske technológie a materiály:

 

Doktorand:  Ing. Jozef Chovanec

Názov práce: „Zlepšenie štruktúry a vlastností rýchloreznej ocele typu STN 419830 na odlievané rezné nástroje očkovaním ferovolfrámom"
Školiteľ: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.

 

Doktorandka: Ing. Mária Lubinová

Názov práce: „Technologické aspekty zvyšovania životnosti strižných nástrojov metódami PVD"

Školiteľ: doc. Ing. Viktor Tittel, CSc.

 

Vedenie fakulty srdečne blahoželá