Prejsť na obsah
Dianie na MTF

31.5. 2021 sa oficiálne skončil medzinárodný Višegrad+ projekt CLIL-HET realizovaný na našej fakulte. STU MTF bola hlavným koordinátorom tohto projektu a spolu s partnermi z Maďarska, Poľska, Srbska, a Albánska pracovali takmer 2 roky na projektových výstupoch. Projekt CLIL-HET sa zameral na zvýšenie miery internacionalizácie vzdelávania prostredníctvom metodiky CLIL. Naplnil všetky svoje ciele a v rámci projektu bola vytvorená platforma www.clil-het.eu. Platforma je komunitným priestorom pre učiteľov odborných predmetov ako aj pre ESP/CLIL expertov pôsobiacich vo vysokoškolských inštitúciách, ktorí chcú podporiť budovanie medzinárodného prostredia zavádzaním vyučovania odborných predmetov v anglickom jazyku. Didaktický program pre učiteľov odborných predmetov je prístupný pre všetkých, ktorí sa chcú vzdelávať v oblasti didaktiky anglického jazyka, v plánovaní CLIL hodín a samotnom prístupe CLIL (Content and Language Integrated learning). Viac o projekte CLIL-HET a o tom ako začať s vyučovaním vybraných odborných predmetov v anglickom jazyku sa dozviete vo videoprezentáciách dostupných na youtube kanáli projektu.

Ak rozmýšľate o vyučovaní svojich predmetov v anglickom jazyku, pozývame Vás sledovať 3 časti tejto série vidoprezentácií:

LINK: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjTDcoaXKRizpuzOJGi0oDUmM-KUep-Pf

Výsledky a zistenia projektu CLIL-HET nájdete tiež spracované v projektovom Newsletri a Správe o zistieniach na webovej platforme www.clil-het.eu. Chceme sa poďakovať všetkým aktívnym účastníkom projektu CLIL-HET a aktívnym členom projektu podieľajúcich sa na plnení projektových cieľov.


Tím CLIL-HET na fakulte STU MTF tvorili:

doc. Ing. Martin Kusy, PhD.
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Ing. Lukáš Spendla, PhD.
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.
Mgr. Jana Luprichová, PhD.
Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD.


Autor textu: Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD.