Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V rámci súťaže o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu technických univerzít na Slovensku, vyhlásenú spoločnosťou SOVA Digital, a. s., Bratislava; sa úspešne umiestnil na 2. mieste absolvent Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu Ing. Peter ELIÁŠ s diplomovou prácou: „Návrh zefektívnenia systému plánovania výroby produktov Daimler 251/252 v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a. s., Trnava“ (vedúci: Ing. Vladimír Vajcík). Cena bude odovzdaná pri promóciách.

 obr1

Diplomová práca bola spracovaná v rámci projektu „Zvýšenie technickej vedomostnej základne a praktických zručností pedagógov a študentov UPIM v rámci koncepcie „Digitálny podnik“, (akronym: DigFacWWprojekt)“. 

obr2

Projekt je financovaný z prostriedkov Nadácie Volkswagen Slovakia z grantového programu „Rozvíjať technik(o)u“.

Viac informácií o projekte: DigFacVWprojekt

Srdečne gratulujeme!

Zverejnené: 02.07.2014